15.02.2008

Оголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів та торгів із зменшенням ціни(редукціону) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Інформація не для друку
1.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного Бюджету України
1.2. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 82245,00 (вісімдесят дві тисячі двісті сорок п'ять грн, 00 коп.) гривень.
2. Замовник торгів
2.1. Повне найменування. Одеська національна морська академія
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01127799
2.3. Місцезнаходження. м. Одеса. вул. Дідріхсона, 8, 65029
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, E-mail за наявності). Помічник проректора з АГР Костюхін Борис Юрійович, тел. (048), факс 728-64-24, E-mail: angela_mto@rambler.ru
2.5. Реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств-найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків): 35225020000118, 35217016000118 в ГУ ДКУ в Одеській обл. МФО 828011.
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі: води мінеральні та напої безалкогольні
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) 13 найменувань
3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг) м. Одеса. вул. Маловського, 10, 65029. березень- грудень 2008 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги із зменьшенням ціни
5. Отримання тендерної документації
5.1. Місце м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус, відділ матеріально-технічного забезпечення
5.2. Спосіб особисто або поштою
5.3. Розмір плати за тендерну документацію (якщо таку плату встановлено замовником)
_____________ грн. ___________________________ гривень
6. Тендерне забезпечення
6.1. Спосіб (форма) надання банківська гарантія
6.2. Розмір _______________________
7. Умови подання тендерних пропозицій
7.1. Місце м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус, канцелярія
7.2. Спосіб особисто або поштою
7.3. Кінцевий строк "___"___________2008 до 10 год.
8. Розкриття тендерних пропозицій
8.1. Місце: м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус, каб.207
8.2. Дата "____"______________2008, о 14:30 год.
9. Додаткова інформація Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до статті 15 ЗУ „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
Адреса обраної замовником інформаційної системи у мережі Інтернет та код, присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет. www.zakupivly.com
10. Голова тендерного комітету
проректор з АГР Мішин Олександр Володимирович
_________________________
підпис, М. П.