19.03.2008

Протокол
про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

№ ___від 19 березня 2008 року

 

1.Присутні від учасників процедури закупівлі:
Учасники відсутні
 

2. Замовник торгів

2.1. Найменування замовника. Одеська національна морська академія

2.2. Місцезнаходження замовника. м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029

2.3. Відповідальний за проведення торгів Пом.проректора з АГР Костюхін Б.Ю. телефон 732-44-88 факс 728-64-24

3. Інформація про предмет закупівлі - масло вершкове

4. Розкриття тендерних пропозицій відбулось:

дата 19.03.2008 р. час 13:20

Місце розкриття м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 1 учб.корпус, каб.207

5. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками процедури закупівлі:
Номер і дата реєстрації тендерної пропозиції замовником
Повне найменування учасника процедури закупівлі, місцезна-ходження, телефон/факс
Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією
Ціна пропозиції або ціни окремих частин(лотів)предмета закупівлі (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них), грн
Кінцева ціна, запропонована учасником, грн
Примітки
1/17-484
18.03.08
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛОН", м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44, тел.80674846278 Всі документи наявні, оформлені правильно 218010,00 218010,00  
1/17-496
18.03.08
Приватний підприємець фізична особа Носова Людмила Федорівна
смт.Веселиново, вул. Аннівська, 71, тел.0679047674
Всі документи наявні, оформлені правильно 218332,50 218332,50  
1/17-525
18.03.08
Товариство з обмеженгою відповідальністю "Шалі" м. Одеса, вул.Коблевська, 17, тел.717-89-49 Всі документи наявні, оформлені правильно 218225,00 218225,00  

6. Інша інформація____________________________________________________________

7. Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
____________________________________________________________________________

8.Присутні від замовника (члени тендерного комітету):
Головний інженер Кліманов Миколай Миколайович ____________
Начальник ВМТЗ Іванова Олександра Іванівна ____________
Начальник ЕТВ Єфремова Ганна Олександрівна ____________
Головний енергетик Сорока Віталій Данилович ____________
Заст.гол.бухгалтера Бандурко В.Ф. ____________
Нач. Юридичного відділу Рашковський Ю.В. ____________
Секретар тендерного комітету
Матвеєва Анжела Вікторівна
____________

9. Підпис голови тендерного комітету ____________________