08.04.2008

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі

1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти та науки України код за ЄДРПОУ 00027677
1.2. Джерело фінансування закупівлі Кошти Державного Бюджету Украини
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 373186,00 (триста сімдесят три тисячі сто вісімдесят шість грн, 00 коп.) гривень.
2.1. Повна назва Одеська національна морська академія
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 01127799
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) – 5 найменувань
4. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення
Інформаційний бюлетень Тендерної палати України№8(132)/25.02.2008, №08123108
„Спеціалізований друкований засіб масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель" №8(98) від 25.02.2008, № Т08081366
5. Результат процедури закупівлі
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою 19 березня 2008 р.
5.2. Дата укладення договору про закупівлю 01 квітня 2008 р.
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися,
дата прийняття такого рішення _________, причини __________________
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ) 372744,00 (триста сімдесят дві тисячі сімсот сорок чотири грн, 00 коп.) гривень.
7. Інформація про переможця торгів
7.1. Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛОН"
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 30028753
7.3. Адреса (не для друку) м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44, 65029
7.4. Номер телефону, факсу (не для друку) тел./факс(0482)37-54-40.
8. Голова тендерного комітету
проректор з АГР Мішин Олександр Володимирович
_________________________
підпис, М. П.