21.04.2008

Звіт
про результати проведення процедури відкритих торгів

N _________ від 21 квітня 2008 р.

1. Загальна інформація

1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти та науки України код за ЄДРПОУ 00027677

1.2. Джерело фінансування закупівлі Кошти Державного Бюджету України

1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 202650,00 (Двісті дві тисячі шістьсот п'ятдесят грн, 00 коп.) гривень.

2. Замовник

2.1. Найменування Одеська національна морська академія

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01127799

2.3. Місцезнаходження м. Одеса. вул. Дідріхсона, 8, 65029

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факсу)

Помічник проректора з АГР Костюхін Борис Юрійович, тел. (048), факс 728-64-24.

3. Опис предмета закупівлі

3.1. Предмет закупівлі овочі свіжі

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) 13 найменувань

4. Інформування про процедуру закупівлі

4.1. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення торгів

Інформаційний бюлетень Тендерної палати України №8(132)/25.02.2008.

„Спеціалізований друкований засіб масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель" №8(98) від 25.02.2008.

4.2. Номер оголошення про торги Інформаційний бюлетень Тендерної палати України№08083308; „Спеціалізований друкований засіб масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель"№ Т08080699.Адреса обраної замовником інформаційної системи в мережі Інтернет та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційною системою в мережі Інтернет.

www.zakupivly.com; HJK/X 0811

4.3.Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було (буде) опубліковано оголошення про результати торгів №2(300) від 21.04.2008 р.

4.4. Номер оголошення про результати торгів 00581 (ПХП)

4.5.Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури 19.03.2008 р.

5. Інформація щодо тендерних пропозицій

5.1. Кінцевий строк приймання тендерних пропозицій (дата і час) 19.03.2008 р. до 10 год.

5.2. Кількість отриманих тендерних пропозицій 3 (три)

5.3. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі

5.4. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення не було відхилено жодної пропозиції.

5.5. Найменування, код ЄДРПОУ та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції.

Товариство з обмеженою відповідальністю"АВАЛОН", ЄДРПОУ 30028753, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44.

Приватний підприємець фізична особа Носова Людмила Федорівна, ЄДРПОУ 2504913185

смт.Веселиново, вул. Ганнівська, 71

Товариство з обмеженою відповідальністю "Шалі" ЄДРПОУ 32323417, м.Одеса, вул.Коблевська, 17.

5.6. Ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної пропозиції та договору

Товариство з обмеженою відповідальністю"АВАЛОН"- 201178,20 (двісті одна тисяча сто сімдесят вісім грн, 20 коп.) гривень.

Приватний підприємець фізична особа Носова Людмила Федорівна- 201825, 30 (двісті одна тисяча вісімсот двадцять пять грн, 30 коп.) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Шалі"- 201506,50 (двісті одна тисяча пятсот шість грн, 50 коп.) гривень.

Учасниками не було запропоновано інших (додаткових) умов у тендерних пропозиціях.

6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій

6.1. Ціни тендерних пропозицій, які оцінювалися (тендерні пропозиції, що не були відхилені відповідно до пункту 61 Тимчасового положення:

найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) 201178,20 (двісті одна тисяча сто сімдесят вісім грн, 20 коп.) гривень.

найвища ціна тендерної пропозиції (без ПДВ) 201825, 30 (двісті одна тисяча вісімсот двадцять пять грн, 30 коп.) гривень.

номер №1 та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) 201178,20 гривень.

Словами : двісті одна тисяча сто сімдесят вісім грн, 20 коп.

6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції

19.03.2008 р.

7. Інформація про переможця торгів

7.1. Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю"АВАЛОН"

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30028753

7.3. Місцезнаходження, телефон, факс м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44, тел./факс 37-54-40.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна 01.04.2008 р. 201178,20 (двісті одна тисяча сто сімдесят вісім грн, 20 коп.) гривень.

9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється лише в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися)

9.1. Дата прийняття рішення

9.2. Причини

10. Кількість поданих оскаржень, позовів

11. Інша інформація для забезпечення безперебійного процесу харчування у поточному році кінцєвий строк подання тендерних пропозицій скорочено до 15 календарних днів. Дата розкриття тендерних пропозицій була перенесена на 19.03.2008 у зв'язку з тим, що учасники не встигали оформити банківські гарантії. Було внесено зміни до технічних вимог щодо даного предмету закупівлі. Оголошення про результати торгів надано 08.04.2008 р. для публікації у "Вісник державних закупівель".

12. Склад тендерного комітету голова тендерного комітету проректор з АГР-О.В. Мішин,

зас. голови тендерного комітету гол. інженер-М. М. Кліманов, секретар тендерного комітету фахівець-А.В. Матвеєва, зас. гол. бухгалтера - В. Ф. Бандурко, нач. відділу МТЗ-О. І. Іванова, гол. енергетик- В. Д.Сорока, нач. юридич. відділу- Ю. В. Рашковський, ст.фельдшер МСЧ-Д.В. Головін, помічник проректора з АГР Костюхін Б.Ю., фахівець ІФ (при закупівлях для ІФ) – Русова О.В., нач. експлуатаційно-технічного відділу-Г.О. Єфремова.

13. Голова тендерного комітету
проректор з АГР Мішин Олександр Володимирович
_________________________
підпис, М. П.