25.04.2008

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти та науки України код за ЄДРПОУ 00027677
1.2. Джерело фінансування закупівлі:Кошти Державного Бюджету Украини
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі 3670000,00 (три мільйона шістсот сімдесят тисяч грн.) гривень
2. Замовникв
2.1. Повна назва Одеська національна морська академія
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 01127799
2.3. Адреса м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, E-mail)
Єфремова Ганна Олександрівна, тел./факс (048) 728-64-24
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі Капітальний ремонт об'єктів ОНМА
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)
3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг)
лот №1: учбовий корпус № 1 по вул. Дідріхсона, 8, травень-грудень 2008 р.
лот №2: учбовий корпус № 2 по вул. Дідріхсона, 8, травень-грудень 2008 р.
лот №3: учбовий корпус № 3 по вул. Дідріхсона, 13, травень-грудень 2008 р.
лот №4: учбовий корпус № 4 по вул. Дідріхсона, 13, травень-грудень 2008 р.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Отримання тендерної документації
5.1. Місце: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус, відділ матеріально-технічного забезпечення
5.2. Спосіб: особисто або поштою
6. Тендерне забезпечення
6.1. Спосіб (форма) надання банківська гарантія
6.2. Розмір: вказано у тендерній документації
7. Умови подання тендерних пропозицій
7.1. Місце: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус, канцелярія 7.2. Спосіб: особисто або поштою
7.2. Спосіб особисто або поштою
7.3. Кінцевий строк 27 травня 2008 р. до 10 год.
8. Розкриття тендерних пропозицій
8.1. Місце м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 65029, 1 учбовий корпус,каб.207
8.2. Дата 27 травня 2008 р. у 10:30 год.
9. Додаткова інформація Кваліфікаційні вимоги відповідно до п. 24 Тимчасового положення.
Проректор ОНМА з АГР Мішин Олександр Володимирович
_________________________
підпис, М. П.