МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

Н А К А З


Про встановлення вартості
навчання за договорами
у 2014/2015 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови КМУ № 796 від 27.08.10р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України" №736/902/758 від 23.07.10р. "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами", наказу Міністерства освіти і науки України №1510 від 29.10.13р. «Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014р.» та змін до правил прийому до ОНМА у 2014 р., затверджених вченою радою ОНМА від 29.05.14р., протокол № 10

Н А К А З У Ю:

1. Встановити вартість навчання в академії за договорами для курсантів (студентів), які прийняті в 2014 році::

1.1. Денна форма навчання для громадян України (без урахування харчування та проживання), грн.:

Перелік спеціальностей Бакалавр Спеціаліст Магістр
*) 1 курс 2014 / 2015 н.р. 2 курс 2015 / 2016 н.р. 3 курс 2016 / 2017 н.р. 4 курс 2017 / 2018 н.р. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
5 курс 6 курс 5 курс 6 курс
2014 / 2015 н.р. один сем. 2015 / 2016 н.р. 2014 / 2015 н.р. один сем. 2015 / 2016 н.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-судноводіння 17 100 17 700 18 700 19 700 17 600 8 860 21 200 10 830
Всього 73 200 26 460 32 030
-експлуатація суднових енергетичних установок; 16 600 17 200 17 800 18 400 17 200 8 800 21 200 10 830
Всього 70 000 26 000 32 030
-автоматизоване управління технологічними процесами 16 300 16 800 17 300 17 800 16 600 8 400 19 200 9 640
Всього 68 200 25 000 28 840
-правознавство 15 900 16 500 17 200 17 800 16 020 - 19 000 9 690
Всього 67 400 16 020 28 690
-менеджмент організацій 14 400 15 000 15 600 16 200 - - 19 000 9 690
Всьго 61 200 - 28 690
-радіоелектронні пристрої системи та комплекси 12 800 13 000 13 200 13 400 13 000 6 500 17 600 9 070
Всього 52 400 19 500 26 670
-електричні системи і комплекси транспортних засобів 15 200 15 400 15 700 15 900 15 400 7 950 17 600 9 070
Всього 62 200 23 350 26 670

Перелік спеціальностей Бакалавр (на базі молодшого спеціаліста)
*) 1 курс 2014 / 2015 н.р. 2 курс 2015 / 2016 н.р. 3 курс 2016 / 2017 н.р.
1 2 3 4
- судноводіння 17 100 17 700 18 700
Всього 53 500
- експлуатація суднових енергетичних установок 16 600 17 200 17 800
Всього 51 600
- електричні системи і комплекси транспортних засобів 15 200 15 400 15 700
Всього 46 300

Перелік спеціальностей Бакалавр Спеціаліст, Магістр
*) 1 курс 2014 / 2015 н.р. 2 курс 2015 / 2016 н.р. 3 курс 2016 / 2017 н.р. 4 курс 2017 / 2018 н.р. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
5 курс
2014 / 2015 н.р.
1 2 3 4 5 6
-Азовський морський інститут
- судноводіння;
-експлуатація суднових енергетичних установок
15 900 16 000 16 100 16 240 -
Всього 64 240 -
-менеджмент організацій 11 900 12 400 13 000 13 520 15 380
Всього 50 820 15 380
- Ізмаїльський факультет
- судноводіння; 15 900 16 000 16 100 16 240 -
Всього 64 240 -
-експлуатація суднових енергетичних установок 15 900 16 000 16 100 16 240 -
Всього 64 240 -

*) - на першому курсі курсанти обов'язково мають придбати формений одяг за власний рахунок.

1.2. Навчання на кафедрі військової підготовки, грн:

  1 рік 2014 / 2015 н.р. 2 рік 2015 / 2016 н.р. 1-н семестр 2016/2017 н.р.
- за 2,5 - річною програмою 5 860 6 270 3 370
Всього 15 550

2. Встановити вартість річного навчання для одного курсанта (студента) старших курсів в академії за договорами в 2014-2015 навчальному році:

2.1. Денна форма навчання для громадян України (без урахування харчування та проживання), грн.:

Перелік спеціальностей Бакалавр Спеціаліст Магістр
2 курс 2013 / 2014 н.р. вступу 3 курс 2012 / 2013 н.р. вступу 4 курс 2011 / 2012 н.р. вступу На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
3 сем. 2013 / 2014 н.р. вступу 3 сем. 2013 / 2014 н.р. вступу
- судноводіння; 18 200 18 630 20 150 9 100 11 030
- експлуатація суднових енергетичних установок; 17 200 17 100 18 770 8 600 11 030
-автоматизоване управління технологічними процесами 17 200 17 305 18 770 8 600 9 940
-правознавство 17 080 17 170 18 600 - 9 870
- менеджмент організацій 15 500 16 720 18 600 - 9 870
- радіоелектронні пристрої, системи і комплекси 12 200 13 400 14 370 6 100 9 230
-електричні системи і комплекси транспортних засобів 15 700 15 840 16 880 8 450 9 230
Азовський морський інститут
- усі спеціальності крім менеджменту організацій 16 200 16 210 17 400 - -
- менеджмент організацій 16 200 16 210 17 400 - -
Ізмаїльський факультет
- усі спеціальності 16 200 15 770 17 400 - -

2.2. Заочна форма навчання для громадян України, грн.:

Перелік спеціальностей Бакалавр (на базі повної середньої освіти) Бакалавр (на базі молодшого спеціаліста) Спеціаліст 1 потік Спеціаліст 2 потік
2 курс 2013 / 2014 н.р. вступу 3 курс 2012 / 2013 н.р. вступу 4 курс 2011 / 2012 н.р. вступу один сем. 5-го курсу 2010 / 2011 н.р. вступу 2 курс 2013 / 2014 н.р. вступу семестр 3 курсу 2012 / 2013 н.р. вступу На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
6-ий курс 2013 / 2014 н.р. вступу 6-ий курс 2013 / 2014 н.р. вступу
3-ій сем 2-ий сем. 3-ій сем.
Заочне –
-усі спеціальності, крім правознавства і менеджменту
9 570 10 000 10 740 5 820 9 570 5 000 5 055 5 055 5 055
- правознавство
- менеджмент
9 570 10 000 10 740 5 820 - - - 5 055 -
Для курсантів стаціонару, які одночасно одержують другу освіту (і уклали договори до 01.01.11) та для студентів, які працюють в академії (і уклали договори до 1.01.11)
- усі спеціальності
- - - 2 910 - - - - -
Для студентів АМІ
-усі спеціальності
8 265 8 510 9 120 4 950 8 265 4 255 - - -
Ізмаїльський факультет
-усі спеціальності
8 265 8 510 9 120 4 950 8 265 4 255 - - -

2.2.1. Встановити вартість повторного навчання для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" - 1700 грн.

2.2.2. Встановити вартість повторного навчання для студентів з 1-го по 4-й курс освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" - 1700 грн.

Встановити вартість повторного навчання на одному і тому ж курсі для отримання:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", на базі повної середньої освіти – 5-й курс, на базі молодшого спеціаліста – 3-й рік навчання – 850 грн.;
  • освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, один семестр – 850 грн.

2.2.3. Студенти, які отримують додаткову освітню послугу з відвідувань занять понад аудиторного обсягу та поза межами навчального часу, передбачених навчальними планами заочної форми навчання, сплачують вартість цієї послуги — 1600грн.

2.2.4. Для студентів, які поновлюються на навчання, при наявності зданих 50% дисциплін річного навчального плану, вартість встановлюється в розмірі– 50 % за навчальний рік.

2.3. Навчання курсантів ОНМА, які продовжують навчання на кафедрі військової підготовки, грн.:

- за 2,5 річною програмою 2-й рік 2013 / 2014 н.р. вступу 3-й рік (1-н семестр ) 2012 / 2013 н.р. вступу
6 240 3 210

2.4. Для курсантів (студентів), які зараховуються в 2014-2015 н.р. на старші курси денної та заочної форми навчання (поновлення, переведення, тощо), вартість навчання визначається відповідно до вартості навчання того курсу, на який зараховується курсант (студент).

3. Накази №68 від 17.02.14р. та № 195 від 26.05.2014р. вважати такими, що втратили чинність.

4. Наказ довести до відома деканів факультетів та абітурієнтів.

5. Начальнику рекламно - інформаційного відділу Мазур О.М. підготувати матеріали для опублікування вартості навчання у засобах масової інформації.

6. Заступнику головного бухгалтера з ПФ Барській Н.А. підготувати та затвердити розрахунки вартості, передати наказ до відділу технічних засобів навчання в електронному вигляді для розміщення на сайті академії.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР Захарченка В.М. та нач. договірного відділу Щабельську О.В.

Ректор                     М.В. Міюсов