Український English

Підвищення кваліфікації судноводіїв

Телефон: 723-53-14
Електронна пошта: office@tccs.odessa.ua
65026, м. Одеса, вул. Пастера, 16

Центром підготовки та атестації плавскладу Одеської національної морської академії здійснюються курси підвищення кваліфікації для осіб командного плавскладу морських суден. Відповідно до «Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», прийнятим постановою Кабінету Міністрів України №38 від 15 січня 2005 року та його доповненням (редакції) №373 від 05 березня 2007 року, навчання на курсах підвищення кваліфікації є обов'язковим при підтвердженні або присвоєнні відповідних звань.

Для роботи на курсах підвищення кваліфікації запрошуються провідні фахівці морської галузі – наставники, співробітники Інспекції з безпеки мореплавання й Інспекції з підготовки та дипломування моряків, а також провідні викладачі Одеської національної морської академії й Одеського національного морського університету. Фахівці об'єднані у двох спеціальних кафедрах – «Безпека морського судноплавства», яку очолює к.д.п., доцент Степаненко А.Г. і «Технічна експлуатація суден», яку очолює к.т.н., доцентом Калугіним В.М.

Навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними планами і програмами, що розроблюються кафедрами, затверджуються Вченою радою академії та погоджуються з Морською Адміністрацією України. Основною їх метою є удосконалювання технічних знань, навичок і професіоналізму моряків згідно Резолюції 8 Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з поправками.

Підвищення кваліфікації судноводіїв здійснюється кафедрою «Безпека морського судноплавства». Програми структуровані за рівнями відповідальності, функціями і компетенціями відповідно до Кодексу STCW 95 з поправками.

Підвищення кваліфікації за програмами для рівня управління проходять капітани далекого плавання і штурмани далекого плавання, а для рівнів експлуатації - штурмани.

Розділи програм структуровані за такими функціями:

  • Судноводіння;
  • Обробка і розміщення вантажу;
  • Управління операціями судна і піклування про людей на судні.

Програми навчання включають ознайомлення з сучасними технічними засобами судноводіння, розгляд питань взаємодії в екіпажі суден, основних питань міжнародного морського права і законодавства України в галузі морського судноплавства, а також інших аспектів, пов'язаних із забезпеченням безпеки морського судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього середовища і піклуванням про людей на судні. Крім цього, вивчаються зміни і доповнення Міжнародних Конвенцій, а також Національних вимог, що стосуються морського судноплавства.

Процес навчання на курсах підвищення кваліфікації для судноводіїв включає лекційні, практичні заняття, тренажерну підготовку, консультації з розділів дисциплін, що вивчаються, а також перевірку компетентності на тренажерах за програмою CES-4.1.

По закінченню курсів підвищення кваліфікації судноводії рівня управління пишуть і захищають реферати, які містять описання і аналіз характерних випадків з питань безпеки судноплавства із власного досвіду роботи слухача.

Крім курсів підвищення кваліфікації для судноводіїв рівня управління введено обов'язкове проходження спеціального курсу «Організація управління судном» відповідно до рекомендацій Міжнародної морської організації.

Тривалість навчання на курсах підвищення кваліфікації становить від 5 до 10 робочих днів в залежності від програми навчання і підготовленості слухачів.