Український English

Співробітництво з міжнародними організаціями

Сьогодні особливе місце у роботі Одеської національної морської академії посідає співробітництво з іноземними партнерами – морськими навчальними закладами, науковими та науково-технічними інститутами, судноплавними та крюїнговими компаніями, а також підвищення якості навчального процесу і приведення його до міжнародно-визнаних норм.

У період 1990-1991 p.p. в Одеському вищому інженерному училищі була проведена значна робота з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності. У зв'язку з перетворенням ОВІМУ в Одеську державну морську академію для розширення науково-технічного, економічного співробітництва академії з ВНЗ та організаціями зарубіжних країн, розвитку зовнішньоеко-номічних зв'язків та комерційної діяльності 29 серпня 1991 р. наказом № 166 був створений відділ зовнішньоекономічної діяльності.

Систему підготовки плавскладу приведено у повну відповідність до вимог Конвенції з підготовки і дипломування моряків та несенню вахти 1978 року з поправками 1995 року (STCW 78/95).

Усі випускники, крім диплому про вищу освіту, одержують робочі дипломи та сертифікати, які дозволяють займати командні посади на суднах у будь-якій судноплавній компанії світу.

Рівень підготовки фахівців академії відповідає вимогам Міжнародної морської організації (ІМО). ОНМА підтримує постійні контакти з Міжнародною морською організацією при ООН (Лондон, Великобританія). Академія розробила ряд документів від України для ІМО і приймає участь у роботі сесій її Комітетів та Підкомітетів. Професори та викладачі академії приймають участь у роботі Міжнародної морської організації як компетентні особи (експерти).

Діяльність Одеської національної морської академії здобула широке міжнародне визнання. Групою експертів Міжнародної морської організації у 1996 році (місія з оцінки та планування потреб у межах інтегрованої програми технічного співробітництва) проведено експертизу підготовки кадрів плавскладу в ОНМА. Експерти дали високу оцінку якості підготовки фахівців плавскладу суден морського та річкового флоту.

У травні 2007 року Україну з офіційним візитом відвідав Генеральний секретар Міжнародної морської організації пан Ефіміоус Мітропулос. Основною метою візиту пана Е. Мітропулоса було знайомство з морською галуззю у нашій країні. Пан Е. Мітропулос завітав до Одеської національної морської академії, де відбулася його зустріч з колективом академії, під час якої Генеральному секретарю ІМО було присвоєно звання Почесного доктора Одеської національної морської академії. Також викладацький склад, курсанти академії та представники морської спільноти України отримали можливість бути присутніми на лекції пана Е. Мітропулоса, яка була присвячена розгляду теми «Міжнародна морська організація: сучасний стан та перспективи розвитку». Завершенням офіційних заходів була прес-конференція Генерального секретаря Міжнародної морської організації пана Ефіміоуса Мітропулоса з представниками засобів масової інформації.

Провідні фахівці, які представляють факультети та спеціальності («Експлуатація суднових енергетичних установок», «Автоматизація технологічних процесів», «Радіоелектронні системи та комплекси», «Електричні системи та комплекси») активно співпрацюють з англійськими колегами.

IMarEST – це найбільша у світі асоціація морських інженерів, яка була створена у Великобританії у 1889 році для сприяння професійному росту та науковому розвитку фахівців у сфері суднових технічних засобів.

IMarEST об'єднує близько 15000 членів у більш ніж 100 країнах світу. У 1992 році Одеська державна морська академія (нині ОНМА) і Чорноморське НТТ водного транспорту уклали угоду про співробітництво з ІМаrЕ (тепер IMarEST). У 1998 році на базі Академії було створено Українське відділення цього Інституту, до складу якого входять 200 членів, серед яких суднові механіки, професори, викладачі та студенти академії.

Створений на базі відділення "Англійський клуб" дозволяє молодим фахівцям поліпшити професійну мову, бути в курсі останніх досягнень науки і техніки, користуватись технічними журналами, бюлетенями інституту та іншою науково-технічною літературою останніх років. Також члени інституту приймають участь у роботі конференцій, семінарів та нарадах в Україні, Великобританії та інших країнах.

У 1996 році експертною комісією цього інституту було проведено акредитацію спеціальностей ОНМА: була відзначена відповідність рівня та обсягу навчальних програм спеціальностей міжнародним вимогам підготовки фахівців плавскладу суден і дано позитивний висновок про надання академії найвищого (Chartered Engineer) рівня акредитації. Цей висновок було розглянуто Радою Інституту морської техніки, науки та технології і надано акредитаційний сертифікат першої (найвищої) категорії Технічної Ради Великобританії.

У 2004 році ОНМА пройшла повторну акредитацію інженерних спеціальностей, яку провели експерти згідно з новими стандартами освіти. У 2009 році інженерні спеціальності ОНМА були акредитовані втретє на відповідність до вимог, висунутих до вищої категорії університетської підготовки.

Для акредитації інженерних спеціальностей керівництво ВНЗ представляє в IMarEST акредитаційні форми, що визначають організацію навчального процесу та практичної підготовки, структуру та зміст навчального плану, курсового та дипломного проектування, характеристику викладацького складу та матеріально-лабораторної бази. Ці відомості потрібні для того, щоб підібрати експертів і встановити відповідність даної спеціальності до однієї із зазначених категорій реєстрації. Стандарт професійної компетентності й реєстрації інженерів, схвалений рішенням ради IMarEST у 2004 році, встановлює основні вимоги до підготовки морських фахівців і приводить наступні визначення:

 • Chartered Engineer (CEng) відповідає диплому магістра. Він володіє вміннями, необхідними для технічного та комерційного лідерства. Чартерний інженер характеризується спроможністю вирішення інженерних проблем, користуючись новими й існуючими технологіями, застосовуючи інновації та творчість;
 • Incorporated Engineer (lEng) відповідає кваліфікації бакалавра або національному диплому про вищу освіту. Він володіє ефективними уміннями, необхідними для технічного і комерційного керівництва. Інкорпоративний інженер характеризується вмінням діяти відповідно до нових технологій, застосовуючи творчі та інноваційні підходи;
 • Engineering Technician (EngTech) відповідає рівню кваліфікації національного диплома. Він приймає схвалені методи і процедури для вирішення практичних проблем в певній області технології.

Наслідком співробітництва ОНМА та Інституту морської техніки, науки та технології є те, що вчені, провідні викладачі та курсанти академії стали членами цього Інституту. Щорічно курсанти та аспіранти академії одержують разові персональні стипендії інституту.

Державні екзаменаційні комісії, ради факультетів і члени інституту можуть рекомендувати гідних випускників та курсантів у члени IMarEST згідно акредитованих спеціальностей.

Після закінчення періоду навчального професійного розвитку молоді фахівці можуть бути зареєстрованими в Технічній раді Великобританії та оформити сертифікати англійського зразку для наступних кваліфікацій: Chartered Engineer, що відповідає диплому магістра; Incorporated Engineer, що відповідає диплому бакалавра університетів та академій Великобританії, США та інших країн. Ці кваліфікації означають визнання фахівця на вищому інженерному рівні, оскільки IMarEST є членом Технічної ради Великобританії, яка входить до Європейської технічної ради.

Морський Інститут Великобританії NІ (Лондон, Великобританія) є однією із значних неурядових організацій, що об'єднує морських офіцерів судноводійної спеціальності та інших спеціалістів, працюючих у галузі морського судноплавства.

У жовтні 2000 року на базі Одеської державної морської академії було відкрито відділення Морського інституту Великобританії, що стало великою подією для морського співтовариства України. Морський інститут Великобританії (МІВ) – одна з найбільш відомих, авторитетних і активних громадських організацій у сфері морського судноплавства.

Окрім розташованої у Лондоні штаб-квартири й інших органів на території Великобританії, він має більше 45 відділень у різних регіонах світу, видає щомісячний міжнародний журнал «Seaways», багаточисельні книги та публікації, організовує семінари та конференції для командних кадрів флоту з актуальних проблем судноплавства.

Відкриття відділення МІВ у нашій країні – це визнання з боку світової морської громадськості величезного потенціалу України у сфері морського транспорту, висока оцінка професіоналізму і досягнень наших морських спеціалістів – учених, моряків, портовиків. У той же час членство в МІВ відкриває перед нашими фахівцями доступ до всілякої інформації з проблем, тенденцій, сучасних досягнень у світовому судноплавстві, можливість участі у заходах, що проводяться інститутом на міжнародному рівні – стосовно роду професійної діяльності.

Основні цілі знов створеного відділення МІВ полягали в широкому розповсюдженні у морських колах України відомостей про процеси, що відбуваються в судноплавній індустрії, пріоритетних завданнях досліджень і розробок, останніх досягненнях і невирішених проблемах у морській галузі, у розвитку співпраці та обміні досвідом, розширенні світогляду наших фахівців, здобутті додаткових знань за спеціальними програмами МІВ.

22 березня 2001 року організація була зареєстрована як громадська некомерційна організація й отримала назву – «Морський інститут України (МІУ)».

На даний час МІУ – це велика авторитетна в судноплавному світі організація, що налічує у своєму складі більше 150 членів не лише з України, але і з країн СНД, Литви, Лівану, Індії та ін. МІУ діє на основі Статуту, керівним органом є Комітет, на засіданнях якого обговорюються важливі поточні питання і перспективні завдання організації, приймаються відповідні рішення. Щороку проводяться загальні збори членів інституту.

На прохання МІУ та ОНМА Морським інститутом Великобританії проведена акредитація відповідності підготовки судноводіїв в ОНМА міжнародним вимогам та критеріям членства в МІВ, про що отриманий відповідний сертифікат.

2002 року за адресою www.nautist.com.ua функціонує сайт МІУ, на якому розміщуються відомості про діяльність інституту. З 2001 року щоквартально видається журнал «Морський огляд», який регулярно представляється на міжнародних морських виставках. Постійно збільшується кількість членів інституту, в якому поряд з плавскладом зараз знаходяться представники організацій, безпосередньо пов'язаних із судноплавством (керівники судноплавних, крюїнгових, агентських, страхових компаній, класифікаційних товариств, портів тощо).

Відповідно до прохання заступника Міністра транспорту і зв'язку України, за участі членів МІУ у червні 2008 року в ОНМА були проведені курси з підготовки фахівців з питань розслідування морських аварій, з на-данням відповідного сертифікату.

Члени Комітету МІУ брали участь у складі української делегації у роботі підкомітету Міжнародної морської організації з підготовки моряків і несення вахти, неодноразово відвідували штаб-квартиру МІВ в Лондоні з метою зміцнення багатобічних зв'язків з головним інститутом.

Комітет МІУ приділяє велику увагу розвитку співпраці інституту з іншими морськими організаціями – як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, довготривалі партнерські стосунки встановлені МІУ з Регіональним управлінням в Україні Російського морського регістра судноплавства. Члени МІУ беруть участь у щорічних семінарах та «круглих» столах, організованих Регістром з тематики: «Безпека мореплавства, захист довкілля та охорона на морі». У свою чергу, фахівці Управління виступають з доповідями на заходах, що проводяться МІУ. Спільно підготовлені та видані низка книг та практичних посібників з названих проблем.

Постійний обмін інформацією та участь у різних заходах здійснюється МІУ з такими організаціями як Міжнародна академія наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ), Асоціацією морських капітанів Одеси (АМКО), Інститутом післядипломної освіти працівників водного транспорту, представництвом класифікаційного співтовариства Бюро Верітас в Україні, Інспекцією з підготовки та дипломування моряків (ІПДМ), Південним науковим центром Транспортної академії України, Грецькою асоціацією із захисту морів (ХЕМЕПА) та інші.

Морський інститут України бере активну участь у поширенні в морському співтоваристві нашої країни ідей та принципів стійкого розвитку людства, викладених в Декларації – підсумковому документі Міжнародної Конференції 00Н з довкілля та розвитку (Ріо-де-Жанейро, липень 1992 p.), формування у моряків елементів екологічної культури, дбайливого ставлення до природи. Різним аспектам захисту морів від забруднення присвячені багаточисельні публікації в журналі «Морський огляд», вони розглядалися на конференціях та «круглих» столах, проведених останніми роками за ініціативою МІУ. Так у грудні 2007 року відбулись установчі збори членів нової для України громадської організації – УКРМЕПА. Ця національна асоціація з захисту моря від забруднень, ініціатором створення якої в числі інших організацій виступив МІУ, створена за аналогією до відомої в усьому світі Грецької асоціації, УКРМЕПА покликана об'єднувати зусилля всіх, кого годує океан, у справі активної боротьби за збереження його чистоти. Для нашої національної асоціації це, в першу чергу, Чорне й Азовське моря, які слід захистити від забруднень з причини судноплавства.

Про зростаючий у світі судноплавства авторитет МІУ свідчать нагороди, отримані інститутом від МІВ: Blue, Siver and Gold Award – за активну роботу з поповнення рядів інституту; запрошення до участі у різних акціях, проведених українськими та російськими юридичними фірмами (Міжнародна юридична служба, Україна, «Ремеді» РФ), запрошення приєднатися до елітного форуму «The International Maritime Institutes» – колективної спільноти всіх морських інститутів світу, полегшує їх взаємозв'язок та співпрацю.

У 1999 році під патронатом японського фонду «The Nippon Founda-tion» та при підтримці Міжнародної морської організації провідними навчальними закладами світу була заснована Міжнародна асоціація морських університетів (IAMU). Сьогодні до асоціації входять 51 морський навчальний заклад із 30 країн світу.

Основним критерієм членства в асоціації є наявність у морському закладі не менш, ніж чотирирічного курсу підготовки на рівень бакалавра, що передбачає можливість отримання диплому (сертифікату) вахтового офіцера, і додаткових програм та умов для підготовки на рівень магістра, кандидата та доктора наук за морськими спеціальностями.

Беручи до уваги той факт, що морська галузь - це галузь, у якій основним фактором, що впливає на безпеку, є людський фактор, асоціація основну увагу приділяє питанням освіти та підготовки спеціалістів морської галузі.

Завданнями асоціації є: розробка всеохоплюючої системи морської освіти та підготовки для наступних поколінь, впровадження ефективної системи управління безпекою для міжнародної морської індустрії, розробка та впровадження стандартних навчальних планів і програм морської освіти та міжнародної системи сертифікації та дипломування моряків.

Для досягнення поставлених завдань асоціація постійно:

 • проводить пошук та залучає до участі в асоціації морські навчальні заклади відповідного рівня;
 • здійснює постійне спілкування та обмін викладачами та студентами між навчальними закладами – членами асоціації;
 • впроваджує ефективну систему робочих груп асоціації;
 • досягає конкретних результатів шляхом реалізації системи проектів;
 • проводить Щорічні Генеральні асамблеї;
 • публікує академічні праці учасників та видає журнал асоціації;
 • створює міжнародну студентську мережу серед учасників асоціації.

З моменту створення асоціації ОНМА є одним з її активних членів. З 2000 року ректор Одеської національної морської академії входить до складу Міжнародного виконавчого комітету асоціації. У 2003-2004 роках ОНМА очолювала робочу групу асоціації з питань морської безпеки та систем управління безпекою. У 2005-2006 роках ОНМА очолювала робочу групу асоціації з питань підготовки персоналу до роботи на суднах, що перевозять зріджений газ (LNG carrier).

У період між Щорічними Генеральними асамблеями діяльність асоціації виконується робочими групами, фінансовим комітетом, комітетом з політики асоціації, видавничим комітетом та іншими, робота яких спрямована на розвиток системи морської освіти, систему управління безпекою судноплавства, глобалізацію та стандартизацію системи морської освіти. Фахівці академії активно приймають участь у діяльності асоціації та приймають участь у роботі всіх Генеральних асамблей, які проходять на базі університетів-членів IAMU.

У вересні 2007 року на базі Одеської національної морської академії пройшла 8-а Щорічна Генеральна асамблея Міжнародної асоціації морських університетів «Світова морська доскональність». Основні теми асамблеї: впровадження стандартів морської освіти та підготовки МАМУ; відповідь МАМУ на запити морської індустрії; перегляд Міжнародної конвенції та Кодексу з підготовки, дипломування моряків та несення вахти. У період проведення асамблеї була проведена цікава та насичена програма для курсантів, яка включала наукові доповіді, демонстрування компетентності з використанням тренажерів, конкурси з володіння морською англійською мовою.

Проведенню Восьмої Генеральної асамблеї в Одесі передувала велика організаційна робота. Рішення про місце проведення Генеральної асамблеї приймає виконавчий комітет асоціації. З кількох претендентів за висновками таємного голосування членів виконавчого комітету асоціації обирається навчальний заклад, у якому проводитиметься асамблея.

Варто згадати, що перша спроба запропонувати провести асамблею в ОНМА була зроблена у жовтні 2005 року, у Мальмьо, Швеція, під час проведення Шостої Генеральної асамблеї асоціації. Проте результати таємного голосування склалися на користь Морського університету Далян, КНР. Наступна спроба виявилася більш успішною. У березні 2006 року підчас проведення засідання Виконавчого комітету асоціації було вирішено провести Восьму Генеральну асамблею асоціації на базі Одеської національної морської академії у вересні 2007 року. Це рішення було затверджене Сьомою Генеральною асамблеєю у жовтні 2006 року.

Восьма Щорічна Генеральна асамблея проходила три дні. Протягом цих днів проводилися пленарні та технічні сесії. На пленарних засіданнях були розглянуті дуже важливі для асоціації питання:

 • змінено Статуту асоціації;
 • обрано нового голову асоціації;
 • затверджено склад нового керівного органу асоціації Міжнародного виконавчого комітету (наша академія знову увійшла до складу Міжнародного виконавчого комітету);
 • визначено місце проведення Генеральної асамблеї у 2008 та 2009 роках;
 • наступні асамблеї пройшли на базі морської академії штату Каліфорнія, США, а у 2009 році у Державній морській академії імені Адмірала Макарова, Санкт-Петербург, Росія;
 • також було розглянуто низку внутрішніх питань асоціації.

На технічних засіданнях виступили з доповідями та презентаціями 34 особи. Ці доповіді були попередньо відібрані з майже 70 надісланих на відбірковий конкурс. Основними темами були:

 • розвиток та впровадження стандартів морської освіти та підготовки асоціації;
 • розвиток системи оцінки компетентності асоціації;
 • відповідність діяльності асоціації до вимог морської індустрії;
 • перегляд Міжнародної конвенції та Кодексу з підготовки, дипломування моряків та несення вахти та інші.

У день закриття асамблеї усім учасникам програми було вручено почесні дипломи.

Варто зазначити, що Восьма Щорічна Генеральна асамблея Міжнародної асоціації морських університетів стала важливою віхою у розвитку морської освіти, що демонструє міжнародній морській громадськості високий рівень вищої морської освіти України.