Український English

Напрями та спеціальності

"МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ"

Спеціальність "Судноводіння"

За спеціальністю "Судноводіння" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належать питання:

 • судноводіння;
 • обробки та розміщення вантажу;
 • управління операціями судна та турбота о людях на судні;
 • організації та здійснення радіозв'язку.

Підготовка здійснюється у відповідності до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Глави II, IV, VI, VIII).

Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю 12 місяців на рівні бакалавра, а також переддипломна плавальна практика на п'ятому курсі.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра судноводіння, робочий диплом міжнародного зразку та усі необхідні сертифікати для роботи вахтовим помічником капітана. Судноводії- бакалаври мають можливість професійного зростання до рівня штурмана далекого плавання.

Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання на освітньо-професійному рівні спеціаліста чи магістра. Диплом спеціаліста чи магістра надає можливість професійного зростання до рівня капітана далекого плавання можуть займати посади від капітана до голів судноплавних компаній.

Спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних установок"

За спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належать питання:

 • забезпечення надійної безпечної роботи та технічного обслуговування суднових машин, механізмів та устаткування, що впливають на безпеку експлуатації судна;
 • організації та контролю несення ходових та стоянкових машинних вахт;
 • контролю виконання робіт, які проводяться судновими та береговими працівниками з технічного обслуговування й ремонту суднових механічних й електричних установок та устаткування.

Підготовка здійснюється у відповідності до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти.

Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю 6 місяців.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра, робочий диплом міжнародного зразку та усі необхідні сертифікати для роботи вахтовим механіком. Інженери, що пройшли навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», мають можливість професійного зростання до рівня судномеханіка другого розряду.

Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання на освітньо-професійному рівні спеціаліста чи магістра. Диплом спеціаліста чи магістра надає можливість професійного зростання до рівня судномеханіка першого розряду та можуть займати посади від старшого механіка до технічних директорів компаній а також працювати на інженерних і керівних посадах у судноплавних компаніях, суднобудівних, судноремонтних й енергопостачальних підприємствах, портах, проектних організаціях і науково-дослідних інститутах, навчальних закладах тощо.

"ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Спеціальність "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"

За спеціальністю "Електричні системи й комплекси транспортних засобів" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належать питання:

 • забезпечення надійної роботи та справного технічного стану електричної гребної установки (на електроходах), суднової електростанції, електричних мереж, розподільчих пристроїв, електричної частини електроприводних механізмів, устаткування, засобів автоматизації та контролю, джерел живлення технічних засобів судноводіння, суднової телефонної станції, систем сигналізації, а також інших електромеханічних засобів;
 • організації підготовки технічних засобів судна до дії, їх правильної експлуатації й технічного обслуговування, а також своєчасного якісного ремонту.

Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю 6 місяців.

Курсанти одержують підготовку відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, і поглиблену підготовку по функції "Електроустаткування, електронні апаратури й системи керування". Випускникам привласнюється кваліфікація інженер-електромеханік і вони мають право на одержання диплома на звання електромеханіка ІІІ (ІІ, І) розряду.

Придбані знання й уміння дозволяють випускникам працювати на всіх типах суден і займати первинні посади суднового електромеханіка, а також працювати на інженерних і керівних посадах у судноплавних компаніях, суднобудівних, судноремонтних й енергопостачальних підприємствах, портах, проектних організаціях і науково-дослідних інститутах, навчальних закладах тощо.

"АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами"

За спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належить:

 • заняття посад і виконання посадових обов'язків механіка морських або риболовецьких суден;
 • експлуатація автоматизованого енергетичного устаткування судна відповідно до вимог нормативно-технічних документів;
 • проведення випробувань і визначення працездатності встановленого, експлуатованого і ремонтованого автоматизованого енергетичного устаткування судна;
 • вибирання засобів автоматики і устаткування для заміни в процесі експлуатації судна;
 • керівництво проведенням робіт по технічному обслуговуванню і ремонту автоматизованого енергетичного устаткування судна;
 • організація безпечного ведення робіт по монтажу і наладці нового устаткування автоматизованих систем;
 • розробка експлуатаційної документації автоматизованих систем.

Підготовка здійснюється у відповідності до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Глава II, VI).

Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю 6 місяців.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра, робочий диплом міжнародного зразку та усі необхідні сертифікати для роботи вахтовим механіком. Інженери, що пройшли навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» мають можливість професійного зростання до рівня судномеханіка другого розряду.

Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання на освітньо- кваліфікаційному рівні спеціаліста чи магістра. Диплом спеціаліста чи магістра надає можливість професійного зростання до рівня судномеханіка першого розряду та можуть займати посади від старшого механіка до технічних директорів компаній, а також працювати на інженерних і керівних посадах у судноплавних компаніях, суднобудівних, судноремонтних й енергопостачальних підприємствах, портах, проектних організаціях і науково-дослідних інститутах, навчальних закладах тощо.

"РАДІОТЕХНІКА"

Спеціальність "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси"

За спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належать питання:

 • забезпечення правильної й ефективної експлуатації, сервісного обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем зв'язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання;
 • організації усунення несправностей обладнання, у тому числі які викликано збоєм програмного забезпечення;
 • забезпечення надійної роботи електрорадіонавігаційного устаткування судна та ремонтних заходів.

Підготовка здійснюється у відповідності до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти.

Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю 6 місяців.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра, робочий диплом міжнародного зразку та усі необхідні сертифікати для роботи.

Випускники бакалаври можуть продовжити навчання на освітньо-професійному рівні спеціаліста чи магістра.

"ПРАВОЗНАВСТВО"

Спеціальність "Правознавство"

За спеціальністю "Правознавство" здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належить:

 • правове забезпечення та супроводження діяльності об'єктів морегосподарського комплексу;
 • правове представництво судноплавних компаній в національних та міжнародних організаціях та установах;
 • юридична допомога персоналу організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері морського та річкового транспорту;
 • інші види юридичної практики.

Навчальним планом передбачена ступенева практика, що складається з підготовки з інформаційних технологій та стажування у профільних установах та юридичних організаціях.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра, який дозволяє займати посади помічників провідних фахівців, а також продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста або магістра. Випускники, що пройшли навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, мають можливість професійного зростання від рівня провідних фахівців до голів юридичних відділів та компаній.

"МЕНЕДЖМЕНТ"

Спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування"

За спеціальністю «Менеджмент організацій» здійснюється підготовка фахівців, до компетенції яких належать питання:

 • здійснення керівництва організації та планування всіх видів діяльності підприємств транспорту;
 • забезпечення виробничої й фінансово-валютної діяльності підприємств морегосподарського комплексу з метою повного виконання його статутних завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи, зменшення фінансових витрат;
 • організації розроблення заходів з удосконалення ефективності роботи підприємства для конкурентоздатності на ринку щодо надання послуг у галузі торговельного мореплавства;
 • забезпечення діяльності підприємств морського транспорту відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи , застосування способів обґрунтованого планування;
 • організації постійного рекламування всіх видів послуг, пов'язаних із діяльністю підприємств торговельного судноплавства.

Навчальним планом передбачена ступенева практика, що складається з підготовки з інформаційних технологій та стажування у профільних організаціях.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом бакалавра, який дозволяє займати посади помічників провідних фахівців. Випускники, що пройшли навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнями спеціаліста, або магістра, мають можливість професійного росту від рівня керівників відділів до голів транспортних компаній, насамперед судноплавних і сервісних.