Український English
Порядок
організації, оформлення та обліку результатів практичної підготовки студентів заочної форми навчання за спеціальностями, за якими здійснюється присвоєння звань осіб командного складу морських суден

Затверджено
наказом ректора ОНМА
від 07.06.2010 р. № 242

Порядок
організації, оформлення та обліку результатів практичної підготовки студентів заочної форми навчання за спеціальностями, за якими здійснюється присвоєння звань осіб командного складу морських суден

1.  Підготовка на суднах студентів заочної форми навчання для здобуття необхідного стажу плавання та виробничого стажу згідно вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Конвенції ПДНВ) та національних вимог до підготовки моряків здійснюється як частина схваленої програми підготовки на підставі стандартів вищої освіти у тому ж обсязі, що й для курсантів денної форми навчання.

Практична підготовка для здобуття необхідного стажу плавання здійснюється на морських самохідних суднах за місцем роботи студента-заочника під наглядом кваліфікованого суднового фахівця у термін самостійної роботи студента згідно графіка навчального процесу. Практична підготовка на судні підтверджується записами у схваленій книзі реєстрації підготовки, довідках про плавання та послужній книзі моряка.

Здобуття необхідного стажу роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання, здійснюється на морських самохідних суднах під час проведення ремонтних робіт або на судноремонтних підприємствах за місцем роботи студента у період самостійної роботи згідно графіка навчального процесу. Стаж роботи, пов'язаний з ремонтом суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання, підтверджується відповідними довідками з підприємства-роботодавця.

2.  Керівництво практичною підготовкою студента заочної форми навчання оформлюється наказом ректора (наказом / розпорядженням керівника відокремленого структурного підрозділу) за заявою студента та на підставі листа підприємства-роботодавця із підтвердженням того, що студент буде мати можливість виконати програму практичної підготовки під час виконання службових обов'язків за місцем роботи. У наказі (розпорядженні) зазначається підприємство, де буде проходити практична підготовка, терміни практичної підготовки та призначається керівник практичної підготовки.

Керівниками практичної підготовки призначаються особи із числа досвідчених професорів, доцентів, викладачів та асистентів, дипломованих у відповідності до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог до підготовки моряків відповідно до спеціальності та освітньо–кваліфікаційного рівня студентів.

3.  Перед вибуттям до місця роботи та практичної підготовки студент зобов'язаний:
- ознайомитись з метою та програмою практичної підготовки у призначеного керівника;
- отримати у експлуатаційно-технічному відділі навчальних суден, практики та працевлаштування (в уповноваженої особи у відокремленому структурному підрозділі) бланки довідок про плавання, зареєструвати книгу реєстрації підготовки та ознайомитись з вимогами щодо її заповнення.

4.  Перед вибуттям студента-заочника до місця роботи і практичної підготовки призначений керівник практичної підготовки зобов'язаний:
- ознайомити студента з метою та програмою практичної підготовки;
- надати консультації щодо виконання програми практичної підготовки;
- провести інструктаж студента щодо правил заповнення книги реєстрації підготовки, довідки про плавання та послужної книги моряка.

5.  Під час практичної підготовки студент повинен оформити звітні документи, а саме:
- належним чином заповнити і підписати у вповноважених осіб судна книгу реєстрації підготовки;
- підготувати звіт згідно завданню;
- оформити довідку про плавання та послужну книжку моряка;
- оформити довідку про стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання (для випадків участі у відповідних роботах).

6.  По закінченню терміну практичної підготовки або її етапу (рейсу тощо) студент надає керівникові практичної підготовки:
- звіт про виконання програми практичної підготовки;
- оформлену належним чином книгу реєстрації підготовки;
- довідку про плавання та послужну книжку моряка;
- довідку про стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання (для випадків участі у відповідних роботах).

7.  Після надання студентом звітних документів керівник практичної підготовки:
- перевіряє та візує довідку про плавання;
- перевіряє звіт студента та організує його захист;
- приймає залік з практичної підготовки в останній семестр навчання.

Результати заліку з практичної підготовки вносяться до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості.

8.  Довідка про плавання та копія послужної книжки моряка надаються до експлуатаційно-технічного відділу навчальних суден, практики та працевлаштування (уповноваженій особі у відокремленому структурному підрозділі).

Довідка про плавання перевіряється, візується начальником відділу (уповноваженою особою), після чого подається на підпис ректору (проректору за підпорядкуванням або керівнику відокремленого структурного підрозділу).

Оформлена довідка про плавання та копія послужної книжки моряка надаються до експлуатаційно-технічного відділу навчальних суден (уповноваженій особі), практики та працевлаштування для обліку та зберігання.

9.  Експлуатаційно-технічний відділ навчальних суден, практики та працевлаштування (відокремлений структурний підрозділ) здійснює облік стажу плавання студента та стажу робіт з ремонту суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання згідно з вимогами Конвенції ПДНВ та національними вимогами до підготовки моряків.

10.  При виконанні студентом усіх вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог до підготовки моряків після закінчення схваленого курсу навчання студенту надається довідка, яка підтверджує необхідний для присвоєння звання особи командного складу морських суден стаж плавання та стаж робіт з ремонту суднового механічного обладнання або суднового електрообладнання (Форма-22).


Розклад лабораторно-екзаменаційної сесії
студентів заочної форми навчання

 

Спеціальність "Судноводіння" - Завантажити

Спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних установок" - Завантажити

Спеціальність "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" - Завантажити

Спеціальність "Правознавство / Менеджмент організацій" - Завантажити

Додаткова інформація у деканатах профільних факультетів:

  • спеціальність "Судноводіння" - 7 навч. корпус каб. № 313 тел. 739-93-26
  • спеціальність "Експлуатація суднових енергетичних установок" - 3 навч. корпус каб. № 125 тел. 732-24-04
  • спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами" - 4 навч. корпус каб. № 120 тел. 728-25-95
  • спеціальність "Правознавство / Менеджмент організацій" - 1 навч. корпус каб. № 302а тел. 732-65-09
  • спеціальність "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" - 2 навч. корпус каб. № 104 тел. 733-23-67